Odpowiedzialność, etyka, odwaga

*
Pomagamy ludziom być lepszymi... w biznesie i życiu. Doradzamy i szkolimy ponieważ potrafimy i lubimy to robić.

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, programów etycznych, antykorupcyjnych, compliance oraz w szkoleniach z zarządzania, budowania wizerunku, prezentacji publicznych, komunikacji, sprzedaży, zmiany i rozwoju osobistego. Każdy projekt Black Belt Skills objęty jest indywidualną kreacją i stałym kontaktem z kierownictwem klienta. Do każdego przedsięwzięcia dedykujemy doradcę, który jest do dyspozycji, również po zakończeniu projektu. Zapewniamy raport ze szkolenia i całkowitą poufność.

Zespół naszych doradców i trenerów to ludzie o najwyższym poziomie kompetencji, wypracowanej nie w oparciu o teorię a na bazie doświadczeń wielu lat w biznesie.

Skład naszego zespołu wykorzystuje potencjał jaki tkwi w różnorodności. Czerpiemy siłę z mieszanki specjalizacji, temperamentu, wieku, płci oraz z wzajemnej inspiracji.

Nasz zespół ekspertów
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie etyki biznesu, compliance, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zarządzania, zwłaszcza w procesie zmiany, marketingu i Public Relations.
Kasia Wróblewicz
Trener, coach z 20 - letnim stażem. Posiada 28– letnie doświadczenie w biznesie, z czego większość w zarządach spółek kapitałowych.
Marcin Urbański
Jest Trenerem Systemów Sterowania Rozmową (SSR). Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów systemów sprzedaży, technik sprzedaży, negocjacji, mnemotechnik oraz budowania zespołu.
Maciej Zagłoba
Jej specjalnością są szkolenia z zakresu prezentacji publicznych, zręczności językowej, coachingu, budowania i zarządzanie relacjami z klientami, a także rozwijania i uwalniania własnego potencjału.
Kasia Kaplon - Zamęska
Ekspert mediów. Dziennikarz. Z pasji coach, trener i wykładowca dziennikarstwa, produkcji i montażu, gatunków dziennikarskich, komunikacji z mediami, socjologii i bezpieczeństwa Redaktor naczelny, dyrektor programowy, kierownik produkcji programów w radio i telewizji.
Robert Błaszczyk
Psycholog, doświadczony trener z 15 letnim stażem. Ekspert w zakresie zarządzania, komunikacji, komunikacji niewerbalnej i rozpoznawania kłamstwa.
Tomek Poręba
NaszeAktualne projekty

Jak rozpoznać kłamstwo

Sekrety wystąpień publicznych

Szkolenia

Szkolenia menadżerskie

Szkolenia dedykowane budowaniu i rozwijaniu kompetencji menadżerskich. Przykładowe tematy to: Zarządzanie zespołem; przywództwo sytuacyjne; psychologia zarządzania; informacja zwrotna; zarządzanie zmianą; motywowanie zespołów; inteligencja emocjonalna w pracy menagera; coaching managerski; praca z przekonaniami podwładnych; budowanie autorytetu wśród współpracowników; podejmowanie decyzji i inne.

Wystąpienia publiczne, komunikacja i sprzedaż

Warsztaty związane z rozwijaniem wiedzy i umiejętności w szerokorozumianej komunikacji oraz sprzedaży i negocjacjach. Wybrane obszary: komunikacja i komunikacja rzeczy trudnych; wystąpienia publiczne; prezentacja i autoprezentacja; asertywność; rozpoznawanie kłamstwa, w tym w negocjacjach; zaawansowane negocjacje; obsługa klienta; zaawansowane techniki sprzedaży; typologia klientów w procesie sprzedaży; trudny klient itd.

Efektywność osobista i zmiana

To cykl szkoleń ukierunkowanych na rozwój nie tylko własnych kompetencji, ale także postawy w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytania: jak stać sie jeszcze lepszym i skuteczniejszym, w jaki sposób, świadomie kontrolować zmianę własną i rozwój. Opracowana przez nas formuła zajmuje się obszarami emocji, wartości, pracy umysłu czy skupianiu uwagi. Szkolenia wzbogacone są o systemem ćwiczeń fizycznych, mających na celu kontrolę umysłu, ciała, oddychania a przede wszystkim silniejszą koncentrację. Bazują one na starodawnych, japońskich sztukach walki.

Szkolenia dla "wariatów"
Wierzymy, że zmiana własna nie wynika tylko z obecności na wielu szkoleniach poświęconych rozwojowi osobistemu ale na rzeczywistej zmianie opartej o działanie.

Wierzymy, że szybka i prawdziwa zmiana związana jest z działaniem a także pokonywaniem swoich ograniczeń i dlatego ważne jest to żeby oprócz dobrej zabawy uczestnicy mieli do pokonania rzeczywiste wyzwania.. Szkolenia dotyczące Zmiany, Rozwoju i Efektywności osobistej" związane mogą być z nutką szaleństwa. Tą nutką jest dzień z "off - roadem" lub z motolotnią. Tam pod okiem instruktorów uczestnicy mogą wykonać krok w kierunku pokonywania własnych barier. Dla wybranych osób organizujemy wejście na Mont Blanc. Decydujący głos co do wyboru uczestników pozostawiamy tutaj sobie ponieważ wejście związane jest z dyscypliną, rozsądkiem i przede wszystkim doskonałą kondycją fizyczną. Na bazie off- roadu czy wypraw górskich organizujemy także szkolenia integracyjne, budowania zespołu, kreowania relacji w zespole lub rozwiązywania konfliktów, w trakcie których, oprócz wyzwania uczestnikom towarzyszy duch współpracy, pomocy i tolerancji a nie idea rywalizacji i współzawodnictwa.

Doradztwo

Doradzamy przy wdrażaniu skutecznych programów antykorupcyjnych opartych o zasady etyczne, stałe podnoszenie świadomości pracowników i dostosowanie struktury organizacyjnej. Pomagamy w opracowaniu i zarządzaniu programami etycznymi oraz budowaniu etycznej kultury organizacyjnej. Oferujemy szerokie doradztwo w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu ( CSR): strategia CSR, strategia budowania relacji z interesariuszami, raportowanie niefinansowe, norma ISO 26000, strategia relacji z organizacjami pozarządowymi, zarządzanie łańcuchem dostaw, wolontariat pracowniczy itp…..